Par mums
 Vēsture
 Draudzes dievnams
 Bībele
 Mēs ticam
 Lutera katehisms
 Garīgi raksti
 Audio sprediķi
 Audio lekcijas
 Foto
 Ziedojumi

 
DIEVKALPOJUMI
BĒRZAUNES
draudzē svētdienās 
plkst. 16.00 

Kristus Augšāmcelšanās svētku dievkalpojums 
17. aprīlī plkst. 7.00Jaunās LELB Dziesmu grāmatas 1042. lapaspusē atrodama Mājas svētbrīža kārtība. Ja Dziesmu grāmata nav pieejama, piedāvājam lietot šo zemāk redzamo materiālu no "Dziesmu grāmatas evaņģēlijuma ticīgām Lutera draudzēm Vidzemē, Rīga, 1891"

Kā Dievkalpošanu mājās notur
Katram kristīgām namatēvam pienākas savā mājā ikdienas rītos un vakaros kopā ar savu saimi lūgšanas turēt, lai visa sadzīve un darbi mājās tiek svētīti caur šo lūgšanu. Šo Dievkalpošanu var turēt tā:
1. Dzied dziesmu, lasa lūgšanu, lūdz "Mūsu Tēvs...", dzied kādas dziesmas, Dievkalpošanu beidz ar svētīšanas vārdiem: "Dieva miers, kas ir augstāks par visu mūsu prātu un saprašanu, tas lai pasargā mūsu sirdis un dvēseles Jēzū Kristū, mūsu Kungā!"
Jeb arī
2) Dzied dziesmu, lasa vienu gabalu no Bībeles pēc plāna, lasa lūgšanu, lūdz "Mūsu Tēvs...", dzied vēl kādas dziesmas, un beidz ar svētīšanas vārdiem: "Dieva miers, kas ir augstāks par visu mūsu prātu un saprašanu, tas lai pasargā mūsu sirdis un dvēseles Jēzū Kristū, mūsu Kungā!"

Šajā laikā daudziem ir pieejams internets un varam mācīties attālināti. Zemāk jūs atradīsiet noderīgas ticību rosinošas saites. Ļoti iesaku no tām mācīties, bet jo īpaši nopietni izvērtēt un ņemt vērā pravietes Marie Licciardo vēstījumus. Jo "noliktais laiks ir tuvu" (Atkl 1:3) un "tad ikviens, kas piesauks Kunga vārdu, tiks izglābts" (Ap.d. 2:21) 
Ivars Cišs, Ērgļu, Vestienas un Bērzaunes draudžu mācītājs

Lusakas arhibīskapa Emmanuela Milingo (1930-2021) piemiņai
https://www.youtube.com/watch?v=aSQPOp24Nqo

Par sapņiem - Mācītāja Ivara Ciša uzruna draudzei 24.01.2020
https://www.youtube.com/watch?v=Z5svTgrIfNk&feature=youtu.be

Desmit jaunavas - Mācītāja Ivara Ciša uzruna draudzei Mūžības svētdienā 2020
https://www.youtube.com/watch?v=RY5SLFstXZM

Ejiet un pasludiniet! - Žozefa Bastēna sprediķis Bērzaunes baznīcā 23.augustā. II daļa
https://www.youtube.com/watch?v=MwceicUZzOQ&feature=youtu.be

Ejiet un pasludiniet! - Žozefa Bastēna sprediķis Bērzaunes baznīcā 23.augustā. I daļa
https://www.youtube.com/watch?v=gx72YgyT6LM
Nav tālu stunda, kad kapos dusošie celsies augšā! - Mācītāja Ivara Ciša uzruna kapusvētkos 2020
https://www.youtube.com/watch?v=v3eT8m4CPMc

Dzirdēt Jēzus balsi - Mācītāja Ivara Ciša uzruna draudzei
https://www.youtube.com/watch?v=GJiUl1cdxHk&feature=youtu.be

Garīga redzēšana - Uzruna draudzei svētdienā pēc Vasarsvētkiem 2020
https://www.youtube.com/watch?v=V91ZQzYfGWc&feature=youtu.be

Kas būs PĒC TAM - Uzruna draudzei 2020. gada Vasarsvētkos
https://www.youtube.com/watch?v=eTrbFIc-JL8

Cik vērta ir ticība? - Uzruna draudzei septītajā Lieldienu svētdienā
https://www.youtube.com/watch?v=PT-rrJO5idA

Īsta dievkalpošana - Uzruna draudzei sestajā svētdienā pēc Kunga Jēzus Kristus augšāmcelšanās svētkiem 2020
https://www.youtube.com/watch?v=1qiwQuO8wiA

Kā saņemt Svēto Garu un Viņa dāvanas. I daļa - Uzruna draudzei piektajā svētdienā pēc Kunga Jēzus Kristus augšāmcelšanās svētkiem 2020
https://www.youtube.com/watch?v=NCEis9PTB4g

Kā saņemt Svēto Garu un Viņa dāvanas. II daļa - Uzruna draudzei piektajā svētdienā pēc Kunga Jēzus Kristus augšāmcelšanās svētkiem 2020
https://www.youtube.com/watch?v=DcrMNyhZJw0

Kā saņemt Svēto Garu un Viņa dāvanas. III daļa - Uzruna draudzei piektajā svētdienā pēc Kunga Jēzus Kristus augšāmcelšanās svētkiem 2020
https://www.youtube.com/watch?v=5Rd14DRhYIE

Paraušana - Uzruna draudzei ceturtajā svētdienā pēc Kunga Jēzus Kristus augšāmcelšanās svētkiem 2020
https://www.youtube.com/watch?v=qvVVmTYo-kg&feature=youtu.be

Sargies no "derētiem ganiem" un "vilkiem" - Uzruna draudzei trešajā svētdienā pēc Kunga Jēzus Kristus augšāmcelšanās svētkiem 2020
https://www.youtube.com/watch?v=dhlM7ZQb7vE&feature=youtu.be

Dieva spēks - uzruna draudzei Baltajā svētdienā
https://www.youtube.com/watch?v=LibeTd0pZjo

Atmodas lietus jau šalc! - uzruna draudzei 2020. gada Kristus Augšāmcelšanās svētkos
https://www.youtube.com/watch?v=3nPORbaWZ2M&feature=youtu.be

Evaņģēlijs ir mūsu vēsture - uzruna draudzei Pūpolsvēdienā
https://www.youtube.com/watch?v=iXKj1FGie-E

Praviete Marie Licciardo (Austrālija)  

2018. un 2019. gadā Latvijā viesojās praviete Marie Licciardo. Viņas kalpošanu pavadīja daudzas dziedināšanas, zīmes un brīnumi kā rakstīts Marka evaņģēlijā 16:16-18.
Šeit iespējams dzirdēt pravietes Marie Licciardo sludināšanu Ērgļu draudzē 2019. gada 3. oktobrī: 

https://www.youtube.com/watch?v=nRlMiNYa93A&feature=youtu.be

Piedāvājam ierakstus no viņas kalpošanas Somijā:
https://www.youtube.com/watch?v=4mDqGCfkMB4

Kerava, Somija, 28.04.2019
https://www.youtube.com/watch?v=gsyPAM4HDqw


Bērzaunes baznīca atvērta svētdienās no plkst. 15.45. 

 Kontakti
Draudzes mācītājs
Ivars Cišs
tel. 29536510
ivars.ciss@gertrude.lv
Draudzes priekšniece
Una Miķelsone
tel. 26521292
una.mikelsone@inbox.lv

Copyright 2010; Created by MB Studija »